POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU URBAN FRESH
Jakie Twoje dane zbieramy, po co i kiedy to robimy?
1. Rejestracja w programie Mój Urban Fresh
W celu zapewnienia sobie możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności naszego programu,
konieczne jest założenie konta na www.mojurbanfresh.pl lub w aplikacji mobilnej Mój Urban
Fresh. Podczas rejestracji należy podać imię, datę urodzenia, adres e-mail będący jednocześnie
indywidualnym loginem, numer telefonu, miasto, kod pocztowy oraz hasło. Hasło będzie
dostępne tylko dla Ciebie.
2. Cele i podstawy zbierania i przetwarzania danych osobowych:
1. w celu uczestnictwa w Programie (zgodnie z Regulaminem) podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie umowy polegającej na udziale w Programie
dla konsumentów „Urban Fresh”.
Ewentualnie:
2. w celu kierowania spersonalizowanej, indywidulanej oferty marketingowej produktów
Salad Story lub Wrap Me! w sposób zautomatyzowany dopasowanej na podstawie
przeprowadzonego profilowania podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest wyrażona zgoda,
3. w celu reklamacyjnym, (zgodnie z Regulaminem) podstawą przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na
możliwości ustosunkowania się do zarzutów postawionych w reklamacji,
4. w celu realizacji obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych są powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń Administratora danych wobec
Uczestnika Programu,
6. w celu uczestnictwa w Programie (zgodnie z Regulaminem) podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie umowy polegającej na udziale w Programie
dla konsumentów „Urban Fresh”.
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane, po co i kiedy to robimy?
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w związku z
udzieleniem zgody o jakiej mowa w ust. 2.2. lit d) Regulaminu:
Dane wykorzystywane do poznania Pani/Pana preferencji zakupowych, na
podstawie których będziemy mogli przygotowywać oferty specjalne dostosowane do
indywidualnego użytkownika. Analizować będziemy co, gdzie, kiedy i jak często jest
kupowane, żeby móc np. dać rabat lub inna ofertę promocyjną na najczęściej
wybierane produkty lub zachęcić konsumenta do spróbowania produktów, których
jeszcze nie kupił. Oferty specjalne to rabat na zakupy (procentowy lub ilościowy),
możliwość powiększenia podstawowego zestawu, możliwość otrzymania produktu
gratis.
W związku ze automatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących przyznanych
Pani/Panu indywidulanych ofert marketingowych produktów Salad Story lub Wrap
Me! opartych na profilowaniu ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji,
wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj.
przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).
Czy aplikacja mobilna przechowuje dane na urządzeniu lub korzysta z funkcji urządzenia?
Aplikacja może zapamiętywać login zarejestrowanego użytkownika, ale nie przechowuje
pozostałych danych na urządzeniu mobilnym i nie korzysta z funkcji urządzenia.
W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Możliwe będą następujące formy kontaktu:
- poczta elektroniczna (e-mail),
- SMS
W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
W celu poinformowania nas o modyfikacji Twoich danych osobowych, możesz przesłać do nas
zgłoszenie za pośrednictwem e-maila na adres kontakt@mojurbanfresh.pl
W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać świadczone przez nas usługi w sposób, który
chroni informacje przed przypadkowym lub celowym ich zniszczeniem lub utratą.
Komunikacja między Twoim komputerem, a naszym serwerem, podczas przetwarzania Twoich
danych osobowych (w ramach naszego systemu) jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL
(Secure Socket Layer).
Kontakt
Administratorem danych osobowych jest Salad Story SA, z siedzibą w Warszawie (02-769), przy
ul. Puławskiej 257/145, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000811097, posiadająca NIP: 521-339-97-67
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając
z adresu mailowego ado@saladstory.com